συστάσεις

Ποιότητα στη διαμόρφωση και υλοποίηση – αυτό αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή στη διάρκεια της μακροχρόνιας πρακτικής μας. Με διεπιστημονική τεχνογνωσία καθορίζουμε τη διαμόρφωση, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του έργου έως και την τελευταία λεπτομέρεια.


City 1 Group
2022-2024

COCOON Living, Glyfada, Greece

Role: Development of a residential project
considering the teachings of feng shui

UNIQ Living, Alimos, Greece

Role: Development of a residential project
considering the teachings of feng shui

ICON Living, Glyfada, Greece

Role: Development of a residential project
considering the teachings of feng shui


AUG.PRIEN Bauunternehmung Hamburg
and branch office in Frankfurt am Main 
2014 - 2021

Project: Stadthöfe Commercial and
residential area, Hamburg,

Role: Planning coordination for
residences and hotel

Project: EUROPA-CENTER Gateway Gardens
(www.europa-center.de)

Role: Work preparation and
calculation


HOCHTIEF Infrastructure GmbH,
Building Hamburg · 2006 – 2014

Project: Elbphilharmonie Hamburg
(Area 5* Hotel and Kaispeicher)

Role: Construction management shell construction
and expansion, planning coordination


Bobotis+Bobotis architects, Athens
2004 - 2005

Project: Logistics Interporto Trento, Italy

Role: Trainee for the implementation planning,
facade 


Severain Architekten, Wiesbaden
2000 - 2004

Project: Office and office building,
TELCO, Idstein

Role: Construction management,
expansion

Project: Private Villa with spa area, Wiesbaden,

Role: Construction management,
expansion, quality control

First price in competition Kennedyallee –
new construction of a 5* hotel with integration
of a listed Villa, Frankfurt am Main

Role: Collaboration on competition documents  

Project: Office and office building, Mainz

Role: Construction management, expansion


University of applied sciences, Wiesbaden

Tutor in the department of building operations
for Prof. Dr.-Ing. Horst G. Rustmeier, LL.M.
2001 - 2004