ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Αντιπροσωπεύουμε τη διαχρονική, αισθητική και πρωτοπόρα αρχιτεκτονική που αναβαθμίζει το ζωτικό περιβάλλον των ανθρώπων. Ακολουθούμε τα projects καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού και συνοδεύουμε την υλοποίηση παρέχοντας τις συμβουλές μας.


Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΦΕΝΓΚ ΣΟΥΙ

Η κύρια ιδέα του έργου μας είναι να καταστήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος μια βιωματική εμπειρία μέσα από νεόδμητους χώρους διαβίωσης.  Σύμφωνα με τις επιθυμίες των κατασκευαστών μας, εστιάζουμε την προσοχή μας στη δυναμική των χώρων. Βελτιστοποιούμε την αρχιτεκτονική με ιδέες βασισμένες στο Φενγκ Σούι και αναλύουμε και υφιστάμενα ακίνητα υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας του Φενγκ Σούι.

Το Φενγκ Σούι αντιπροσωπεύει την αρμονική ένωση του αέρα (φενγκ) και του νερού (σούι), μέσα από την οποία ρέει η ζωτική δύναμη. Τα στοιχεία ξύλο, φωτιά, γη, μέταλλο και νερό αποτελούν τα πέντε στοιχεία και της φιλοσοφίας του Φενγκ Σούι. Αυτά προέρχονται από τη φύση και από τις αφηρημένες ιδιότητές τους συνάγεται η σχέση μεταξύ γης, ανθρώπου και ουρανού. Ήδη από την αρχαιότητα οι άνθρωποι ασχολήθηκαν με τη φιλοσοφία των στοιχείων, προκειμένου να βρίσκουν κατάλληλους τόπους, στους οποίους και εγκαθίσταντο. Σήμερα μπορούμε να επωφεληθούμε από τις αιωνόβιες παραδόσεις και τα σχέδια διαφορετικών λαών και να τα εφαρμόσουμε ξεχωριστά στο περιβάλλον μας.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνοδεύουμε τους κατασκευαστές από την ιδέα έως και τη διαμόρφωση των χώρων. Δυνατό μας σημείο είναι η εστίαση στη βελτιστοποίηση της δυναμικής των χώρων. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουμε την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στον τομέα του σχεδιασμού με τις ιδέες του Φενγκ Σούι.

Έλεγχος έργων

Παρέχουμε τη βοήθεια μας για τον έλεγχο των έργων σε κατασκευαστές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο μικρών και μεγάλων κατασκευαστικών έργων.

Προετοιμασία εργασιών

Παρέχουμε τη βοήθειά μας σε κατασκευαστές και επιχειρήσεις κατά την προετοιμασία των εργασιών για ετοιμοπαράδοτες κατασκευές.

Συντονισμός σχεδιασμού

Παρέχουμε τη βοήθεια μας σε κατασκευαστές και επιχειρήσεις κατά τον συντονισμό του σχεδιασμού στο πλαίσιο μικρών και μεγάλων κατασκευαστικών έργων.

Σχεδιασμός νέων κατασκευών

Κατά τον σχεδιασμό νέων κατασκευών ακολουθούμε τις αρχές της κλασικής φιλοσοφίας του Φενγκ Σούι και παρέχουμε στους κατασκευαστές εξαρχής τη βοήθειά μας.

Βελτιστοποίηση κατόψεων

Οι υφιστάμενες κατόψεις αναλύονται και καταρτίζονται προτάσεις βελτιστοποίησης σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Φενγκ Σούι.

Αναζήτηση ακινήτων

Ταυτόχρονα με την αναζήτηση οικοπέδων ή ακινήτων αναλύονται οι διάφορες πτυχές με γνώμονα τη φιλοσοφία του Φενγκ Σούι και προσαρμόζονται στον μελλοντικό κάτοικο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η βέλτιστη επιλογή για αυτόν.

Ανάλυση κατοικιών και χώρου

Αναλύονται τα διαμερίσματα ή τα σπίτια και καθορίζονται πιθανά μέτρα για τη βελτίωση της εξατομικευμένης ποιότητας του χώρου και του περιβάλλοντος. Καταρτίζεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο κατοικίας σε συνδυασμό με ένα σχέδιο επιλογής χρωμάτων και επίπλωσης.

Διαμόρφωση κήπου

Για τη διαμόρφωση του κήπου που αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της κατοικίας και του περιβάλλοντος, εφαρμόζονται τα αναλυόμενα μέτρα που προκύπτουν από τα διάφορα συστήματα του Φενγκ Σούι.

Φενγκ Σούι για επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Φενγκ Σούι για επιχειρήσεις εκμεταλλευόμαστε στο έπακρον τις δυνατότητες των επαγγελματικών χώρων. Παρέχουμε συμβουλές τόσο για περιπτώσεις γραφείων εντός της οικίας (home office) όσο και για μικρούς και μεγάλους χώρους γραφείων, ιατρεία και ξενοδοχεία.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ